കമന്റുകള്‍ക്കു നമ്പര്‍ വേരിഫിക്കേഷന്‍

സാങ്കേതികം (Technical)

സ്പാം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരു പുതിയ പണി നോക്കുകയാണു്. വേര്‍ഡ് വേരിഫിക്കേഷനു പകരം നമ്പര്‍ വേരിഫിക്കേഷന്‍.

കമന്റിനു താഴെ ഒരു നമ്പര്‍ ചിത്രമായി ഉണ്ടാവും. അതു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക. അതു ശരിയായാലേ കമന്റിനെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഈ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് തെറ്റുകയോ മറ്റു തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താല്‍ അതു വേറൊരു പേജില്‍ എറര്‍ മെസ്സേജ് കാണിക്കും. അവിടെ Back button അമര്‍ത്തി തിരിച്ചു പോസ്റ്റിലേക്കു പോകാം.

ഇതു ടെസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതു വരെ ദയവായി കമന്റിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു മാത്രം പോസ്റ്റു ചെയ്യുക-നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാന്‍.

പ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ അറിയിക്കുക-ഉമേഷ്.പി.നായര്‍ അറ്റ് ജീമെയില്‍.കോം.