അക്ഷരവൈരികളോടു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

പ്രതിഷേധം

 

സമയക്കുറവു കാരണം കൂടുതല്‍ എഴുതാന്‍ നിവൃത്തിയില്ല. എങ്കിലും കേരളത്തിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ നിലവാരം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തേക്കാള്‍ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടു പോയി എന്നു കാണിച്ചു തന്ന പുസ്തകത്തെ ചുട്ടുകരിക്കാന്‍ ഒരു കൂട്ടം ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയക്കോമരങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകള്‍ക്കെതിരേ പ്രതിഷേധിക്കാതിരിക്കാന്‍ ആവില്ല. ഇവരെ എതിര്‍ക്കേണ്ടതു് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള എല്ലാ മലയാളികളുടെയും കര്‍ത്തവ്യമാണു്.

ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിച്ച അനോണി ആന്റണി, ചന്ത്രക്കാറന്‍, ഡാലി, നിത്യന്‍, പരാജിതന്‍, മാരീചന്‍, മൂര്‍ത്തി, മോളമ്മ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കു നന്ദി. കേരളവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കൂട്ടുബ്ലോഗിനും.