Posts – categorywise

ഇതു് ഓരോ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണു്. ഒരേ പോസ്റ്റു തന്നെ ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടേക്കാം. വിപരീതകാലക്രമത്തിൽ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതിയോടൊപ്പം കാണണമെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ ചെല്ലുക.

വിജ്ഞാനം കവിതകള്‍/സാഹിത്യം മറ്റുള്ളവ

ഗണിതം

 1. പെണ്ണും സിംഹവും തുടരുന്നു...
 2. പെണ്ണിന്റെ സാദ്ധ്യതയും സിംഹത്തിന്റെ വെള്ളെഴുത്തും
 3. അക്കുത്തിക്കുത്തുകളിയും ഗണിതശാസ്ത്രവും
 4. പൂജ്യത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം
 5. സയന്‍സ് അങ്കിളിന്റെ കരിങ്കല്ലുകള്‍
 6. ലന്തന്‍ ബത്തേരിയിലെ കണക്കും എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും
 7. ഈസ്റ്റര്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 8. ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിലെ കുരിശുകള്‍
 9. പിറന്നാളും ജന്മദിനവും 19 വര്‍ഷത്തിന്റെ കണക്കും
 10. അഞ്ജനമെന്നതു ഞാനറിയും...
 11. പൂജ്യവും അനന്തവും ഭാരതീയപൈതൃകവും
 12. പിതൃത്വം പിഴച്ച പ്രമാണങ്ങള്‍
 13. ഹരണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടു് (വര്‍ഗ്ഗമൂലത്തിന്റെയും)

ഭാരതീയഗണിതം

 1. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും - പി. ഡി. എഫ്. രൂപത്തിൽ
 2. സർ‌വ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ - അനുബന്ധം
 3. സർവ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ*
 4. കാക്കിന്റെ കണക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആക്കലുകളും
 5. ആളു നോക്കി മാറുന്ന യോജന
 6. പൂജ്യത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം
 7. അഞ്ജനമെന്നതു ഞാനറിയും...
 8. പൂജ്യവും അനന്തവും ഭാരതീയപൈതൃകവും
 9. പിതൃത്വം പിഴച്ച പ്രമാണങ്ങള്‍
 10. പിംഗളന്റെ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രവും ദ്വ്യങ്കഗണിതവും
 11. മൂലഭദ്ര
 12. ഭാരതീയഗണിതത്തിലെ തെറ്റുകള്‍
 13. അനന്തശ്രേണികളുടെ സാധുത
 14. ചില അനന്തശ്രേണികള്‍
 15. സംഖ്യകള്‍
 16. ഗ്രിഗറി/മാധവശ്രേണിയുടെ സാമാന്യരൂപം
 17. ചില സങ്കേതങ്ങള്‍
 18. ഗ്രിഗറിസായ്പും മാധവനും
 19. കൊല്ലവര്‍ഷത്തീയതിയില്‍ നിന്നു കലിദിനസംഖ്യ
 20. കലിദിനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 21. മാതൃഭൂമിക്കെവിടെയാണു തെറ്റുപറ്റിയതു്?
 22. വിഷു, മാതൃഭൂമി, മനോരമ...
 23. പരല്‍പ്പേരു് - വിക്കിപീഡിയയിലും സോഴ്സ്ഫോര്‍ജിലും
 24. ശ്രീനിവാസരാമാനുജനും 1729 എന്ന സംഖ്യയും
 25. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍
 26. ഭാസ്കരാചാര്യരും Quadratic equations-ഉം
 27. ലീലാവതിയിലെ വേറൊരു പ്രശ്നം: അരയന്നങ്ങള്‍
 28. ലീലാവതിയില്‍ നിന്നൊരു പ്രശ്നം: അര്‍ജ്ജുനന്റെ അമ്പുകള്‍
 29. അക്ഷരസംഖ്യകള്‍: സൂചിക
 30. ആര്യഭടന്റെ സൈന്‍ പട്ടിക
 31. ആര്യഭടീയസംഖ്യാക്രമം
 32. പൈയുടെ മൂല്യം ഭൂതസംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചു്‌
 33. ഭൂതസംഖ്യ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തില്‍
 34. ഭൂതസംഖ്യ
 35. പൈയുടെ മൂല്യം പരല്‍പ്പേരുപയോഗിച്ചു്‌
 36. പരല്‍പ്പേരു്
 37. അക്ഷരസംഖ്യകള്‍
 38. പൈയുടെ മൂല്യം
 39. സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രാമാണികത
 40. തുടക്കം

കലണ്ടര്‍

 1. അമേരിക്കക്കാരേ, ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം കഴിഞ്ഞുപോയി...
 2. 2012-ലെ കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 3. സായിബാബയുടെ ചന്ദ്ര-നക്ഷത്ര-കലണ്ടർ
 4. സായിബാബയുടെ പ്രവചനവും "നക്ഷത്രമെണ്ണുന്ന" ഫിലിപ്പ് എം. പ്രസാദും
 5. 2011-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 6. നഷ്ടപ്രണയവും വിഷുവും ഒടുക്കത്തെ നൊസ്റ്റാൽജിയയും
 7. 2010-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ (പഞ്ചാംഗം)
 8. 2009-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 9. ഗൂഗിള്‍ കലണ്ടറില്‍ ഇനി ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 10. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നോണ്‍-ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറുകളും
 11. എങ്കില്‍...
 12. കലണ്ടറുകളുടെ ശാസ്ത്രീയതയും ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 13. ചിങ്ങവും മേടവും, അഥവാ അനിലും സുനിലും പെരിങ്ങോടനും
 14. ഈസ്റ്റര്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 15. ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിലെ കുരിശുകള്‍
 16. പിറന്നാളും ജന്മദിനവും 19 വര്‍ഷത്തിന്റെ കണക്കും
 17. പിറന്നാളും കലണ്ടറും
 18. 2008-ലെ കലണ്ടറും കുറേ അലപ്രകളും
 19. 2007-ലെ കേരളപഞ്ചാംഗം
 20. പഞ്ചാംഗഗണനം
 21. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും : ജ്യോത്സ്യന്മാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്തു്?
 22. കൊല്ലവര്‍ഷത്തീയതിയില്‍ നിന്നു കലിദിനസംഖ്യ
 23. കലിദിനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 24. മാതൃഭൂമിക്കെവിടെയാണു തെറ്റുപറ്റിയതു്?
 25. വിഷു, മാതൃഭൂമി, മനോരമ...
 26. ആഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 27. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍

വ്യാകരണം

 1. വിദ്യുച്ഛക്തി
 2. ദിനപ്പത്രവും ചന്ദ്രക്കലയും
 3. എഴുതുന്നതു പോലെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷ
 4. എന്താണു് ഈ കോണ്ടസാ അറ്റോമിക്ക് ചില്ലു പ്രശ്നം?
 5. അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ക്കൊരു പേജ്
 6. രാമായണവും സീതായനവും
 7. സംന്യാസി, സന്ന്യാസി, സന്യാസി...
 8. സംവൃതോകാരത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും
 9. സംവൃതോകാരവും ലിപിപരിഷ്കരണങ്ങളും
 10. സംവൃതോകാരം
 11. അഹിച്ഛത്രം
 12. മാര്‍ദ്ദവവും ഹാര്‍ദ്ദവവും
 13. രാപ്പകലും രാപകലും - 2
 14. രാപ്പകലും രാപകലും
 15. കയ്യക്ഷരമോ കൈയക്ഷരമോ?
 16. സ്വന്തം തെറ്റു്‌
 17. കരിക്കലവും പൊതിച്ചോറും
 18. വികലസന്ധികള്‍ - 3
 19. വികലസന്ധികള്‍ - 2
 20. വികലസന്ധികള്‍

ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം

 1. പന്ത്രണ്ടില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന വിക്രീഡിതം
 2. പിംഗളന്റെ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രവും ദ്വ്യങ്കഗണിതവും
 3. ദ്രുതകാകളിയും സര്‍പ്പിണിയും
 4. വസന്തതിലകം
 5. പുതിയ ബ്ലോഗ്/വിഭാഗം: ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം
 6. ഭൂതസംഖ്യ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തില്‍

സാങ്കേതികം

 1. കമന്റിടാന്‍ ഒരു പുതിയ വഴി
 2. യൂണിക്കോഡിന്റെ മുന്നേറ്റം
 3. എന്താണു് ഈ കോണ്ടസാ അറ്റോമിക്ക് ചില്ലു പ്രശ്നം?
 4. കമന്റുകള്‍ക്കു നമ്പര്‍ വേരിഫിക്കേഷന്‍
 5. വേര്‍ഡ്പ്രെസ്സില്‍ നിന്നു പിന്മൊഴിയിലേക്കു്

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം

 1. പഠിച്ചതു പാടുന്ന പഠിത്തവും വിഷുവിന്റെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും
 2. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും - പി. ഡി. എഫ്. രൂപത്തിൽ
 3. സർവ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ*
 4. ലന്തന്‍ ബത്തേരിയിലെ കണക്കും എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും

ജ്യോത്സ്യം (വിമര്‍ശനം)

 1. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും - പി. ഡി. എഫ്. രൂപത്തിൽ
 2. സർ‌വ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ - അനുബന്ധം
 3. സർവ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ*
 4. ലന്തന്‍ ബത്തേരിയിലെ കണക്കും എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും
 5. പുഴ.കോമിലെ മകരസംക്രമഫലം - ഒരു വിശകലനം
 6. പഞ്ചാംഗഗണനം
 7. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും : ജ്യോത്സ്യന്മാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്തു്?

ചെസ്സ്

 1. Leapfrog (Tandem) chess simul
 2. ആനന്ദ് വീണ്ടും!
 3. ആനന്ദിന്റെ മണ്ടത്തരം
 4. അങ്കം തോറ്റതോ അരിങ്ങോടർ ചതിച്ചതോ?
 5. വിമര്‍ശകരുടെ വായടപ്പിച്ച വിജയം
 6. ആനന്ദ് ജയിക്കുമോ? (ജയിച്ചു!)

ആരോഗ്യം

 1. വാക്സിനേഷനുകള്‍: ഒരു ചോദ്യം

യൂണിക്കോഡ്

 1. യൂണിക്കോഡിന്റെ മുന്നേറ്റം

ചോദ്യം

 1. സാറാ ജോസഫിന്റെ നിഘണ്ടുക്കള്‍
 2. വാക്സിനേഷനുകള്‍: ഒരു ചോദ്യം

എസ്. എം. സി.

 1. ജിനേഷിനു് ആദരാഞ്ജലികൾ
 2. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നോണ്‍-ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറുകളും

ഗൂഗിള്‍

 1. ഗൂഗിള്‍ കലണ്ടറില്‍ ഇനി ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 2. ഓണത്തിനെന്താ വിശേഷം, ഗൂഗിളില്‍?
 3. കമന്റിടാന്‍ ഒരു പുതിയ വഴി

മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

 1. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നോണ്‍-ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറുകളും

ലിനക്സ്

 1. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നോണ്‍-ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറുകളും

മഹാന്മാര്‍

 1. ജിനേഷിനു് ആദരാഞ്ജലികൾ
 2. യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 3. ആദരാഞ്ജലികൾ...
 4. കൂട്ടുകാരനായ മഹാന്‍

പ്രശ്നങ്ങള്‍

 1. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും - പി. ഡി. എഫ്. രൂപത്തിൽ
 2. സർ‌വ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ - അനുബന്ധം
 3. സർവ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ*
 4. കാക്കിന്റെ കണക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആക്കലുകളും
 5. ആളു നോക്കി മാറുന്ന യോജന
 6. അഞ്ചു വർഷം
 7. നവവത്സരാശംസകൾ!
 8. വക്കാരി, വിഷു, കൃഷ്ണൻ, മുള്ളർ, ...
 9. പെണ്ണിന്റെ സാദ്ധ്യതയും സിംഹത്തിന്റെ വെള്ളെഴുത്തും
 10. വ്യക്തിഹത്യയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ
 11. ക്യാ കരൂം?
 12. പൂജ്യത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം
 13. അഞ്ജനമെന്നതു ഞാനറിയും...
 14. മലയാളം പഠിപ്പിക്കാന്‍...
 15. പൂജ്യവും അനന്തവും ഭാരതീയപൈതൃകവും
 16. പ്രശ്നങ്ങള്‍ (puzzles) ഇഷ്ടമാണോ ആര്‍ക്കെങ്കിലും?
 17. പിതൃത്വം പിഴച്ച പ്രമാണങ്ങള്‍
 18. പിംഗളന്റെ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രവും ദ്വ്യങ്കഗണിതവും
 19. മൂലഭദ്ര
 20. ഭാരതീയഗണിതത്തിലെ തെറ്റുകള്‍
 21. നൂറടിക്കുമ്പോള്‍...
 22. അനന്തശ്രേണികളുടെ സാധുത
 23. ഗുരുകുലസൂചിക
 24. ചില അനന്തശ്രേണികള്‍
 25. സംഖ്യകള്‍
 26. ഗ്രിഗറി/മാധവശ്രേണിയുടെ സാമാന്യരൂപം
 27. ചില സങ്കേതങ്ങള്‍
 28. ഗ്രിഗറിസായ്പും മാധവനും
 29. ടെമ്പ്ലേറ്റ് മാറ്റം
 30. കൊല്ലവര്‍ഷത്തീയതിയില്‍ നിന്നു കലിദിനസംഖ്യ
 31. കലിദിനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 32. വിഷു ആശംസകള്‍...
 33. മാതൃഭൂമിക്കെവിടെയാണു തെറ്റുപറ്റിയതു്?
 34. വിഷു, മാതൃഭൂമി, മനോരമ...
 35. പരല്‍പ്പേരു് - വിക്കിപീഡിയയിലും സോഴ്സ്ഫോര്‍ജിലും
 36. വീണ്ടും കൂടുമാറ്റം
 37. ശ്രീനിവാസരാമാനുജനും 1729 എന്ന സംഖ്യയും
 38. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍
 39. ഭാസ്കരാചാര്യരും Quadratic equations-ഉം
 40. ലീലാവതിയിലെ വേറൊരു പ്രശ്നം: അരയന്നങ്ങള്‍
 41. ലീലാവതിയില്‍ നിന്നൊരു പ്രശ്നം: അര്‍ജ്ജുനന്റെ അമ്പുകള്‍
 42. അക്ഷരസംഖ്യകള്‍: സൂചിക
 43. ആര്യഭടന്റെ സൈന്‍ പട്ടിക
 44. ആര്യഭടീയസംഖ്യാക്രമം
 45. പൈയുടെ മൂല്യം ഭൂതസംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചു്‌
 46. ഭൂതസംഖ്യ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തില്‍
 47. ഭൂതസംഖ്യ
 48. പൈയുടെ മൂല്യം പരല്‍പ്പേരുപയോഗിച്ചു്‌
 49. പരല്‍പ്പേരു്
 50. അക്ഷരസംഖ്യകള്‍
 51. പൈയുടെ മൂല്യം
 52. സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രാമാണികത
 53. തുടക്കം
 54. മാതൃദിനചിന്തകള്‍
 55. നന്ദി...
 56. എന്താണു കവിത? (അഥവാ തര്‍ജ്ജമയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം)
 57. യേശുദാസിനു്‌ 65 വയസ്സ്‌! (Yesudas turned 65!)
 58. ഒരു ചോദ്യം
 59. പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദനു്‌!

അക്ഷരശ്ലോകം

 1. ഒരു പീഡനത്തിന്റെ കഥ
 2. അയ്യായിരത്തിന്റെ കലാശം
 3. എതിരന്‍ ശിവനടനവും കാടുകയറിയ ചില ശ്ലോകങ്ങളും

സരസശ്ലോകങ്ങള്‍

 1. ഉഡുരാജമുഖീ....
 2. ശ്ലേഷോപമാസഹിതപാനീയശ്ലോകങ്ങൾ
 3. പഴശ്ശിരാജാവിന്റെ ശൃംഗാരം
 4. താമരയും ശശിയും
 5. തുടങ്ങിയിടത്തു് എത്തുന്നവ
 6. കയ്പയ്ക്കയും കവിതയും
 7. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ മരത്തില്‍ കയറിയതെന്തിനു്?
 8. പന്ത്രണ്ടില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന വിക്രീഡിതം
 9. പെണ്ണു കഞ്ഞി പോലെ!
 10. മനോരമയും ഇക്കാവമ്മയും
 11. അന്ത അഹന്തയ്ക്കു് ഇന്ത പോസ്റ്റ്
 12. സുജനികയുടെ ശ്ലോകവും സീനിയര്‍ ബ്ലോഗറും...
 13. സരസശ്ലോകങ്ങള്‍: അയല്‍‌വാസികളുടെ വഴക്കു്
 14. സരസശ്ലോകങ്ങള്‍ - പുതിയ വിഭാഗം
 15. ഷോലേ സിനിമയും കാളിദാസനും

സുഭാഷിതം

 1. കാലനെക്കാൾ ക്രൂരനായ വൈദ്യൻ
 2. കവിതയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
 3. കാമാതുരന്മാരുടെ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ
 4. വിധി ചതിച്ചപ്പോൾ...
 5. പഴയതും പുതിയതും
 6. താമരയും ശശിയും
 7. പ്രശസ്തി കുറയുമ്പോള്‍...
 8. വെട്ടുപോത്തിനോടു വേദമോതുന്നതു്
 9. വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ അറിവു്
 10. പ്രോത്സാഹനം
 11. ശത്രുതയിലെത്തുന്ന സൌഹൃദം
 12. അദ്ധ്യാപകലക്ഷണം
 13. ഭയം
 14. ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു
 15. ബഹുകോണപ്രേമം
 16. കൂപമണ്ഡൂകം
 17. മരങ്ങളും പരോപകാരികളും
 18. പക്ഷിമൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നു പഠിക്കേണ്ടതു്
 19. പുത്രനും മിത്രവും
 20. വിദ്യ വരുന്ന വഴി
 21. ആളുകള്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നതു്...
 22. കാക്കയും കുയിലും
 23. എപ്പോഴും അന്ധരായവര്‍
 24. കൂട്ടുകെട്ടു്
 25. പാമ്പിനു പാല്‍ കൊടുത്താല്‍...
 26. സൂര്യനും മൂങ്ങകളും
 27. ശല്യങ്ങള്‍
 28. പാത്രമറിഞ്ഞ വിദ്യാര്‍പ്പണം
 29. വിദ്യാധനം സര്‍വ്വധനാത് പ്രധാനം
 30. വരന്‍ എങ്ങനെയുള്ളവനാകണം?
 31. പല്ലും നാക്കും
 32. മര്‍ക്കടസ്യ സുരാപാനം...
 33. തേളും ബ്ലോഗറും
 34. വിചിത്രമായ വധം
 35. വാണീ വ്യാകരണേന...
 36. സൂകരപ്രസവം
 37. പഞ്ചപിതാക്കളും പഞ്ചമാതാക്കളും
 38. കുന്നിക്കുരു
 39. അഹോ രൂപമഹോ സ്വരം!
 40. അരസികേഷു കവിത്വനിവേദനം...
 41. ഉത്തമഭാര്യ (വീണ്ടും)
 42. സ്ത്രീണാം ച ചിത്തം...
 43. ഉത്തമഭാര്യ
 44. വിദ്യാര്‍ത്ഥിലക്ഷണം
 45. സുഭാഷിതം

എന്റെ പരിഭാഷകള്‍

 1. അമേരിക്കക്കാരേ, ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം കഴിഞ്ഞുപോയി...
 2. 2012-ലെ കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 3. സായിബാബയുടെ ചന്ദ്ര-നക്ഷത്ര-കലണ്ടർ
 4. സായിബാബയുടെ പ്രവചനവും "നക്ഷത്രമെണ്ണുന്ന" ഫിലിപ്പ് എം. പ്രസാദും
 5. 2011-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 6. നഷ്ടപ്രണയവും വിഷുവും ഒടുക്കത്തെ നൊസ്റ്റാൽജിയയും
 7. 2010-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ (പഞ്ചാംഗം)
 8. തിയാനന്മെൻ സ്ക്വയർ: തിരികെ വന്നിടും...
 9. വിധി ചതിച്ചപ്പോൾ...
 10. മയക്കം (ЛЕТАРГИЯ) [വാലന്റൈൻ ദിനം കഴിഞ്ഞുള്ളതു്]
 11. 2009-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 12. ഗൂഗിള്‍ കലണ്ടറില്‍ ഇനി ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 13. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നോണ്‍-ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറുകളും
 14. എങ്കില്‍...
 15. കലണ്ടറുകളുടെ ശാസ്ത്രീയതയും ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 16. ചിങ്ങവും മേടവും, അഥവാ അനിലും സുനിലും പെരിങ്ങോടനും
 17. ഈസ്റ്റര്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 18. ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിലെ കുരിശുകള്‍
 19. പിറന്നാളും ജന്മദിനവും 19 വര്‍ഷത്തിന്റെ കണക്കും
 20. പിറന്നാളും കലണ്ടറും
 21. 2008-ലെ കലണ്ടറും കുറേ അലപ്രകളും
 22. ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണിന്റെ “ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍” എന്ന കവിതയുടെ മൊഴിമാറ്റം
 23. ശ്രീജിത്തിന്റെ കവിത (“മരണം”)-ഒരു മൊഴിമാറ്റം
 24. 2007-ലെ കേരളപഞ്ചാംഗം
 25. ലാപുടയുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍-ഒരു മൊഴിമാറ്റം
 26. ബഹുകോണപ്രേമം
 27. കൂട്ടുകെട്ടു്
 28. ഷോലേ സിനിമയും കാളിദാസനും
 29. പഞ്ചാംഗഗണനം
 30. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും : ജ്യോത്സ്യന്മാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്തു്?
 31. ഗ്രാനഡാ (Гренада) : മിഖയൈല്‍ സ്വെറ്റ്‌ലോവ് (Михаил Светлов)
 32. സൌഹൃദം (Дружба) : വാസിലി ഷുക്കോവ്സ്കി
 33. പരിഭാഷകളും മൂലകവിതകളും
 34. കഷ്ടം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം!
 35. കൊല്ലവര്‍ഷത്തീയതിയില്‍ നിന്നു കലിദിനസംഖ്യ
 36. കലിദിനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 37. മരങ്ങള്‍ (ജോയ്‌സി കില്‍മര്‍)
 38. മാതൃഭൂമിക്കെവിടെയാണു തെറ്റുപറ്റിയതു്?
 39. വിഷു, മാതൃഭൂമി, മനോരമ...
 40. യാത്രാമൊഴി (Sergei Esenin)
 41. ആഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 42. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍
 43. മാറ്റൊലി (Alexander Pushkin)
 44. Robert Frost : Miles to go...
 45. ചെകുത്താന്റെ ഊഞ്ഞാല്‍ (Fyodor Sologub)
 46. ശിഥില ചിന്തകള്‍ (Alexander Pushkin)
 47. കാത്തിരിക്ക (Konstantin Simonov)
 48. ഹൃദയമുരളി (Sujatha)
 49. ഉണരുക! (Omar Khayyam)
 50. പാപം (Omar Khayyam)
 51. എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം (Omar Khayyam)
 52. സ്മരണ (Vassily Zhukhovky)
 53. സുഹൃത്തു്‌ (സുഗതകുമാരി)
 54. എന്താണു കവിത? (അഥവാ തര്‍ജ്ജമയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം)

എന്റെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

 1. വിദ്യുച്ഛക്തി
 2. ശ്ലേഷോപമാസഹിതപാനീയശ്ലോകങ്ങൾ
 3. ബാല്യകാലസഖിയും ഫേസ്‍ബുക്കും
 4. കരതലാമലകം
 5. അനോണികളും കുട്ടികളും കരിവാരവും ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റും
 6. വിധി ചതിച്ചപ്പോൾ...
 7. കവിതയെ അളന്നു മുറിച്ചപ്പോൾ...
 8. വിക്കിയെ ചുമക്കുന്നവൻ
 9. കയ്പയ്ക്കയും കവിതയും
 10. പന്ത്രണ്ടില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന വിക്രീഡിതം
 11. അയ്യായിരത്തിന്റെ കലാശം
 12. ദിനപ്പത്രവും ചന്ദ്രക്കലയും
 13. എഴുതുന്നതു പോലെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷ
 14. എന്താണു് ഈ കോണ്ടസാ അറ്റോമിക്ക് ചില്ലു പ്രശ്നം?
 15. ഏകാദശവര്‍ഷാണി ദാസവത്
 16. ദീര്‍ഘദര്‍ശനം
 17. സമസ്യ: ...എനിക്കു കൊതി തോന്നിയതെന്തു കൊണ്ടോ? (കുറേ ആര്‍. ഇ. സി. സ്മരണകളും)
 18. ഒരു ബ്ലോഗു ശ്ലോകവും കുറേ ലിങ്കുകളും
 19. ലാപുടയുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍-ഒരു മൊഴിമാറ്റം
 20. സംഗീതത്തിനോടു്
 21. കുമാരസംഭവം
 22. അമ്മ ഇന്നാളു പറഞ്ഞല്ലോ...
 23. അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ക്കൊരു പേജ്
 24. ഷോലേ സിനിമയും കാളിദാസനും
 25. രാമായണവും സീതായനവും
 26. സംന്യാസി, സന്ന്യാസി, സന്യാസി...
 27. കഷ്ടം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം!
 28. കല്യാണം പഞ്ചേന്ദ്രിയാകര്‍ഷണം!
 29. ശ്ലോകമോഷണം
 30. അച്ഛനും മകനും
 31. അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍
 32. സംവൃതോകാരത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും
 33. സംവൃതോകാരവും ലിപിപരിഷ്കരണങ്ങളും
 34. സംവൃതോകാരം
 35. എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലൂ!
 36. വരമൊഴി
 37. അഹിച്ഛത്രം
 38. മാര്‍ദ്ദവവും ഹാര്‍ദ്ദവവും
 39. രാപ്പകലും രാപകലും - 2
 40. രാപ്പകലും രാപകലും
 41. കയ്യക്ഷരമോ കൈയക്ഷരമോ?
 42. സ്വന്തം തെറ്റു്‌
 43. ഹൃദയമുരളി (Sujatha)
 44. ഉണരുക! (Omar Khayyam)
 45. പാപം (Omar Khayyam)
 46. എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം (Omar Khayyam)
 47. യേശുദാസിനു്‌ 65 വയസ്സ്‌! (Yesudas turned 65!)
 48. കരിക്കലവും പൊതിച്ചോറും
 49. വികലസന്ധികള്‍ - 3
 50. വികലസന്ധികള്‍ - 2
 51. വികലസന്ധികള്‍

English

 1. Leapfrog (Tandem) chess simul
 2. തീവണ്ടി and the girl - ഒരു Valentine വിലാപകാവ്യം
 3. ഒരു പ്രണയഗീതം
 4. We are two...
 5. The sea and the shore
 6. The optimist and the pessimist

കവിതകൾ

 1. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ രാത്രി...
 2. ശ്ലേഷോപമാസഹിതപാനീയശ്ലോകങ്ങൾ
 3. അമേരിക്കക്കാരേ, ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം കഴിഞ്ഞുപോയി...
 4. 2012-ലെ കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 5. സായിബാബയുടെ ചന്ദ്ര-നക്ഷത്ര-കലണ്ടർ
 6. സായിബാബയുടെ പ്രവചനവും "നക്ഷത്രമെണ്ണുന്ന" ഫിലിപ്പ് എം. പ്രസാദും
 7. കരതലാമലകം
 8. 2011-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 9. നഷ്ടപ്രണയവും വിഷുവും ഒടുക്കത്തെ നൊസ്റ്റാൽജിയയും
 10. 2010-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ (പഞ്ചാംഗം)
 11. തിയാനന്മെൻ സ്ക്വയർ: തിരികെ വന്നിടും...
 12. വിധി ചതിച്ചപ്പോൾ...
 13. മയക്കം (ЛЕТАРГИЯ) [വാലന്റൈൻ ദിനം കഴിഞ്ഞുള്ളതു്]
 14. 2009-ലെ മലയാളം കലണ്ടർ/പഞ്ചാംഗം
 15. ഗൂഗിള്‍ കലണ്ടറില്‍ ഇനി ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 16. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നോണ്‍-ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറുകളും
 17. എങ്കില്‍...
 18. കലണ്ടറുകളുടെ ശാസ്ത്രീയതയും ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 19. കയ്പയ്ക്കയും കവിതയും
 20. ചിങ്ങവും മേടവും, അഥവാ അനിലും സുനിലും പെരിങ്ങോടനും
 21. ഈസ്റ്റര്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 22. ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിലെ കുരിശുകള്‍
 23. പിറന്നാളും ജന്മദിനവും 19 വര്‍ഷത്തിന്റെ കണക്കും
 24. പിറന്നാളും കലണ്ടറും
 25. 2008-ലെ കലണ്ടറും കുറേ അലപ്രകളും
 26. ഷൈനിയ്ക്കു് ഒരു ഗീതം
 27. ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണിന്റെ “ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍” എന്ന കവിതയുടെ മൊഴിമാറ്റം
 28. ശ്രീജിത്തിന്റെ കവിത (“മരണം”)-ഒരു മൊഴിമാറ്റം
 29. 2007-ലെ കേരളപഞ്ചാംഗം
 30. ലാപുടയുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍-ഒരു മൊഴിമാറ്റം
 31. സംഗീതത്തിനോടു്
 32. ബഹുകോണപ്രേമം
 33. കൂട്ടുകെട്ടു്
 34. ഷോലേ സിനിമയും കാളിദാസനും
 35. പഞ്ചാംഗഗണനം
 36. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും : ജ്യോത്സ്യന്മാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്തു്?
 37. ഗ്രാനഡാ (Гренада) : മിഖയൈല്‍ സ്വെറ്റ്‌ലോവ് (Михаил Светлов)
 38. സൌഹൃദം (Дружба) : വാസിലി ഷുക്കോവ്സ്കി
 39. പരിഭാഷകളും മൂലകവിതകളും
 40. കഷ്ടം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം!
 41. കല്യാണം പഞ്ചേന്ദ്രിയാകര്‍ഷണം!
 42. കൊല്ലവര്‍ഷത്തീയതിയില്‍ നിന്നു കലിദിനസംഖ്യ
 43. കലിദിനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 44. മരങ്ങള്‍ (ജോയ്‌സി കില്‍മര്‍)
 45. മാതൃഭൂമിക്കെവിടെയാണു തെറ്റുപറ്റിയതു്?
 46. വിഷു, മാതൃഭൂമി, മനോരമ...
 47. ശ്ലോകമോഷണം
 48. അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍
 49. യാത്രാമൊഴി (Sergei Esenin)
 50. We are two...
 51. The sea and the shore
 52. വിഫലമീ യാത്ര
 53. ആഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കാന്‍...
 54. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍
 55. The optimist and the pessimist
 56. വരമൊഴി
 57. മാറ്റൊലി (Alexander Pushkin)
 58. Robert Frost : Miles to go...
 59. ചെകുത്താന്റെ ഊഞ്ഞാല്‍ (Fyodor Sologub)
 60. ശിഥില ചിന്തകള്‍ (Alexander Pushkin)
 61. കാത്തിരിക്ക (Konstantin Simonov)
 62. ഹൃദയമുരളി (Sujatha)
 63. ഉണരുക! (Omar Khayyam)
 64. പാപം (Omar Khayyam)
 65. എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം (Omar Khayyam)
 66. സ്മരണ (Vassily Zhukhovky)
 67. സുഹൃത്തു്‌ (സുഗതകുമാരി)
 68. എന്താണു കവിത? (അഥവാ തര്‍ജ്ജമയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം)
 69. യേശുദാസിനു്‌ 65 വയസ്സ്‌! (Yesudas turned 65!)

സമസ്യാപൂരണം

 1. സമസ്യ - ... ചതിക്കരുതൊരാളെയുമീവിധം നീ
 2. സമസ്യ: ലോകത്തിലിന്നുമിതുപോലെ മനുഷ്യരുണ്ടോ?
 3. സമസ്യ: തല്ലാണു നല്ലവഴിയെന്നതു തീര്‍ച്ചയല്ലേ?
 4. സമസ്യ: ...എനിക്കു കൊതി തോന്നിയതെന്തു കൊണ്ടോ? (കുറേ ആര്‍. ഇ. സി. സ്മരണകളും)
 5. സമസ്യ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കും ആകര്‍ഷണമായപ്പോള്‍...
 6. വെളുത്തു പോയ സമസ്യ
 7. സമസ്യ: പഞ്ചേന്ദ്രിയാകര്‍ഷണം
 8. സമസ്യ: വെളുത്തു പോമെന്നിഹ തോന്നിടുന്നു
 9. രസകരങ്ങളായ സമസ്യാപൂരണങ്ങള്‍
 10. തുളസി ചൊല്ലിയ ശ്ലോകം
 11. ഷോലേ സിനിമയും കാളിദാസനും

സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

 1. കവിതയെ അളന്നു മുറിച്ചപ്പോൾ...
 2. കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലേയ്ക്കു നീളുന്ന കാൽ‌വെയ്പുകൾ
 3. ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗനയാകുമ്പോള്‍
 4. സാറാ ജോസഫിന്റെ നിഘണ്ടുക്കള്‍
 5. ലന്തന്‍ ബത്തേരിയിലെ കണക്കും എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും
 6. ഞാന്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു
 7. എതിരന്‍ ശിവനടനവും കാടുകയറിയ ചില ശ്ലോകങ്ങളും
 8. രസകരങ്ങളായ സമസ്യാപൂരണങ്ങള്‍

പുസ്തകങ്ങള്‍

 1. ലന്തന്‍ ബത്തേരിയിലെ കണക്കും എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും
 2. രാമായണവും വിമാനവും

സാഹിത്യവിനോദങ്ങള്‍

 1. ശ്ലേഷോപമാസഹിതപാനീയശ്ലോകങ്ങൾ
 2. രസകരങ്ങളായ സമസ്യാപൂരണങ്ങള്‍

സ്മരണകള്‍

 1. വിദ്യുച്ഛക്തി
 2. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ രാത്രി...
 3. പാചകസ്മരണകള്‍
 4. കാരിക്കേച്ചർ സ്മരണകൾ
 5. ആറാമത്തെ ഭൂതം
 6. ഒരു പീഡനത്തിന്റെ കഥ
 7. എനിക്കു രസമീ...
 8. അബദ്ധധാരണകള്‍ (ഭാഗം 2)
 9. അബദ്ധധാരണകള്‍
 10. ദീര്‍ഘദര്‍ശനം
 11. സമസ്യ: ...എനിക്കു കൊതി തോന്നിയതെന്തു കൊണ്ടോ? (കുറേ ആര്‍. ഇ. സി. സ്മരണകളും)
 12. ഒരു പേരിന്റെ കഥ
 13. അമ്മ ഇന്നാളു പറഞ്ഞല്ലോ...
 14. മനസ്സിന്റെ താളുകള്‍ക്കിടയില്‍...
 15. ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ ഹാന്‍ഡ്‌ബുക്ക്

നര്‍മ്മം

 1. പോടാ *ശ്രൂ!
 2. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ രാത്രി...
 3. പാചകസ്മരണകള്‍
 4. ബാല്യകാലസഖിയും ഫേസ്‍ബുക്കും
 5. സ്പാമരന്മാരേ, ഇതിലേ...
 6. അനോണികളും കുട്ടികളും കരിവാരവും ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റും
 7. കാരിക്കേച്ചർ സ്മരണകൾ
 8. വക്കാരി, വിഷു, കൃഷ്ണൻ, മുള്ളർ, ...
 9. കവിതയെ അളന്നു മുറിച്ചപ്പോൾ...
 10. ഇതു് “എന്റേ” ഉത്തരങ്ങൾ
 11. വ്യക്തിഹത്യയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ
 12. ക്യാ കരൂം?
 13. നൊസ്റ്റാൽജിയ
 14. ഗൂഗിള്‍ കലണ്ടറില്‍ ഇനി ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 15. എങ്കില്‍...
 16. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ മരത്തില്‍ കയറിയതെന്തിനു്?
 17. ആറാമത്തെ ഭൂതം
 18. ഒരു പീഡനത്തിന്റെ കഥ
 19. തീവണ്ടി and the girl - ഒരു Valentine വിലാപകാവ്യം
 20. കുട്ടികളും വയറിളക്കവും
 21. സുജനികയുടെ ശ്ലോകവും സീനിയര്‍ ബ്ലോഗറും...
 22. 2008-ലെ കലണ്ടറും കുറേ അലപ്രകളും
 23. അബദ്ധധാരണകള്‍ (ഭാഗം 2)
 24. അബദ്ധധാരണകള്‍
 25. ദീര്‍ഘദര്‍ശനം
 26. Prayer (പ്രാര്‍ത്ഥന)
 27. സമസ്യ: ...എനിക്കു കൊതി തോന്നിയതെന്തു കൊണ്ടോ? (കുറേ ആര്‍. ഇ. സി. സ്മരണകളും)
 28. ഒരു ബ്ലോഗു ശ്ലോകവും കുറേ ലിങ്കുകളും
 29. ശ്രീമദീയെമ്മെസ് അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം (സവ്യാഖ്യാനം)
 30. മഹാത്മാഗാന്ധി
 31. ഒരു പേരിന്റെ കഥ
 32. കുമാരസംഭവം
 33. അമ്മ ഇന്നാളു പറഞ്ഞല്ലോ...

ആക്ഷേപഹാസ്യം

 1. പോടാ *ശ്രൂ!
 2. സ്പാമരന്മാരേ, ഇതിലേ...
 3. അന്ത അഹന്തയ്ക്കു് ഇന്ത പോസ്റ്റ്
 4. തീവണ്ടി and the girl - ഒരു Valentine വിലാപകാവ്യം
 5. ശ്രീമദീയെമ്മെസ് അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം (സവ്യാഖ്യാനം)

ചുഴിഞ്ഞുനോക്കല്‍

 1. അമേരിക്കക്കാരേ, ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം കഴിഞ്ഞുപോയി...
 2. സായിബാബയുടെ ചന്ദ്ര-നക്ഷത്ര-കലണ്ടർ
 3. കവിതയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
 4. ആനന്ദിന്റെ മണ്ടത്തരം
 5. ജ്യോതിഷവും ശാസ്ത്രവും - പി. ഡി. എഫ്. രൂപത്തിൽ
 6. സർ‌വ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ - അനുബന്ധം
 7. സർവ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ*
 8. ആളു നോക്കി മാറുന്ന യോജന
 9. പെണ്ണും സിംഹവും തുടരുന്നു...
 10. പെണ്ണിന്റെ സാദ്ധ്യതയും സിംഹത്തിന്റെ വെള്ളെഴുത്തും
 11. ഇതു് “എന്റേ” ഉത്തരങ്ങൾ
 12. അക്കുത്തിക്കുത്തുകളിയും ഗണിതശാസ്ത്രവും
 13. സയന്‍സ് അങ്കിളിന്റെ കരിങ്കല്ലുകള്‍
 14. സാറാ ജോസഫിന്റെ നിഘണ്ടുക്കള്‍
 15. ലന്തന്‍ ബത്തേരിയിലെ കണക്കും എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും
 16. സ്വന്തം തെറ്റു്‌
 17. കരിക്കലവും പൊതിച്ചോറും

സംവാദം

 1. കാക്കിന്റെ കണക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആക്കലുകളും
 2. അധികാരവും മതവും ശാസ്ത്രവും - ഭാരതത്തിൽ
 3. ഡോ. പണിക്കര്‍ക്കു മറുപടി
 4. ഭാരതീയജ്ഞാനം-ചില ചിന്തകള്‍
 5. രാമായണവും വിമാനവും

പ്രതികരണങ്ങള്‍

 1. കാക്കിന്റെ കണക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആക്കലുകളും
 2. അധികാരവും മതവും ശാസ്ത്രവും - ഭാരതത്തിൽ
 3. പെണ്ണും സിംഹവും തുടരുന്നു...
 4. പെണ്ണിന്റെ സാദ്ധ്യതയും സിംഹത്തിന്റെ വെള്ളെഴുത്തും
 5. ഛേ, അന്നു വേണ്ടായിരുന്നു!
 6. കലണ്ടറുകളുടെ ശാസ്ത്രീയതയും ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറും
 7. സയന്‍സ് അങ്കിളിന്റെ കരിങ്കല്ലുകള്‍
 8. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദണ്ഡന്‍ (ഞാനും)
 9. ഞാന്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു
 10. മറുപടികള്‍
 11. Protest against Yahoo!/യാഹൂവിനെതിരേ പ്രതിഷേധം
 12. കവിതയും ചിഹ്നങ്ങളും
 13. ഡോ. പണിക്കര്‍ക്കു മറുപടി
 14. ഭാരതീയജ്ഞാനം-ചില ചിന്തകള്‍
 15. പൂജ്യവും അനന്തവും ഭാരതീയപൈതൃകവും
 16. തുളസി ചൊല്ലിയ ശ്ലോകം

പ്രതിഷേധം

 1. അക്ഷരവൈരികളോടു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു
 2. കറുത്ത പ്രതിഷേധം - Black protest
 3. ഞാന്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു
 4. Protest against Yahoo!/യാഹൂവിനെതിരേ പ്രതിഷേധം

പ്രവചനങ്ങള്‍

 1. പുഴ.കോമിലെ മകരസംക്രമഫലം - ഒരു വിശകലനം

രാഷ്ട്രീയം

 1. വിധി ചതിച്ചപ്പോൾ...
 2. താമരയും ശശിയും
 3. നമുക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതു്

സാമൂഹികം

 1. കാമാതുരന്മാരുടെ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ
 2. എന്റെ ബ്ലോഗും പല തരം അന്ധവിശ്വാസികളും
 3. മലയാളം പഠിപ്പിക്കാന്‍...
 4. സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും മനുസ്മൃതിയും മറ്റു പലതും...
 5. ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമര്‍ഹതി...

ശബ്ദം

 1. പഴശ്ശിരാജാവിന്റെ ശൃംഗാരം
 2. തിയാനന്മെൻ സ്ക്വയർ: തിരികെ വന്നിടും...
 3. തുടങ്ങിയിടത്തു് എത്തുന്നവ
 4. പന്ത്രണ്ടില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന വിക്രീഡിതം
 5. അയ്യായിരത്തിന്റെ കലാശം
 6. അന്ത അഹന്തയ്ക്കു് ഇന്ത പോസ്റ്റ്
 7. മനസ്സിന്റെ താളുകള്‍ക്കിടയില്‍...
 8. വസന്തതിലകം
 9. കുറത്തി (ആലാപനം)
 10. ഭൂമിക്കു് ഒരു ചരമഗീതം (ആലാപനം)
 11. സഫലമീ യാത്ര (ആലാപനം)
 12. അച്ഛനും മകനും
 13. യേശുദാസിനു്‌ 65 വയസ്സ്‌! (Yesudas turned 65!)

വീഡിയോ

 1. ഒരു പീഡനത്തിന്റെ കഥ
 2. നായരു നല്ല മൃഗം...

വിശാഖ്

 1. തുടങ്ങിയിടത്തു് എത്തുന്നവ
 2. നായരു നല്ല മൃഗം...
 3. അമ്മ ഇന്നാളു പറഞ്ഞല്ലോ...
 4. അച്ഛനും മകനും

വിഘ്നേശ്

 1. അനോണികളും കുട്ടികളും കരിവാരവും ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റും
 2. വിക്കിയെ ചുമക്കുന്നവൻ
 3. കുമാരസംഭവം

വൈയക്തികം

 1. അനോണികളും കുട്ടികളും കരിവാരവും ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റും
 2. വിക്കിയെ ചുമക്കുന്നവൻ
 3. പന്ത്രണ്ടില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന വിക്രീഡിതം
 4. ഏകാദശവര്‍ഷാണി ദാസവത്
 5. ദീര്‍ഘദര്‍ശനം
 6. കുമാരസംഭവം
 7. അമ്മ ഇന്നാളു പറഞ്ഞല്ലോ...
 8. അച്ഛനും മകനും
 9. എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലൂ!

വ്യക്തിഹത്യ

 1. വ്യക്തിഹത്യയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ
 2. ഒരു പീഡനത്തിന്റെ കഥ

നുറുങ്ങുചിന്തകള്‍

 1. നൊസ്റ്റാൽജിയ
 2. കുട്ടികളും വയറിളക്കവും

ചിത്രങ്ങള്‍

 1. കാരിക്കേച്ചർ സ്മരണകൾ
 2. വിക്കിയെ ചുമക്കുന്നവൻ
 3. ഏകാദശവര്‍ഷാണി ദാസവത്
 4. മഹാത്മാഗാന്ധി
 5. കുമാരസംഭവം
 6. മഞ്ഞു വേണോ മഞ്ഞു്?

കഥകള്‍

 1. ഗാംഗേയന്റെ അമ്മ

ബ്ലോഗ്

 1. സ്പാമരന്മാരേ, ഇതിലേ...
 2. അഞ്ചു വർഷം
 3. ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗനയാകുമ്പോള്‍
 4. എനിക്കു രസമീ...
 5. Indibloggies അവാര്‍ഡ് കുറുമാനു്

ബ്ലോഗ് ഇവന്റ്

 1. ശ്ലേഷോപമാസഹിതപാനീയശ്ലോകങ്ങൾ
 2. ഇതു് “എന്റേ” ഉത്തരങ്ങൾ
 3. മനോരമയും ഇക്കാവമ്മയും
 4. Protest against Yahoo!/യാഹൂവിനെതിരേ പ്രതിഷേധം

യതിഭംഗം

 1. പന്ത്രണ്ടില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന വിക്രീഡിതം

കുട്ടികൾക്കുള്ളവ

 1. അക്കുത്തിക്കുത്തുകളിയും ഗണിതശാസ്ത്രവും
 2. തുടങ്ങിയിടത്തു് എത്തുന്നവ

പലവക

 1. അഞ്ചു വർഷം
 2. നവവത്സരാശംസകൾ!
 3. വക്കാരി, വിഷു, കൃഷ്ണൻ, മുള്ളർ, ...
 4. മലയാളം പഠിപ്പിക്കാന്‍...
 5. നൂറടിക്കുമ്പോള്‍...
 6. ഗുരുകുലസൂചിക
 7. ടെമ്പ്ലേറ്റ് മാറ്റം
 8. വിഷു ആശംസകള്‍...
 9. വീണ്ടും കൂടുമാറ്റം
 10. മാതൃദിനചിന്തകള്‍
 11. നന്ദി...
 12. എന്താണു കവിത? (അഥവാ തര്‍ജ്ജമയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം)
 13. യേശുദാസിനു്‌ 65 വയസ്സ്‌! (Yesudas turned 65!)
 14. ഒരു ചോദ്യം
 15. പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദനു്‌!